Kontakt

DANE REJESTROWE, ADRESY I DANE KONTAKTOWE DO NASZEJ FIRMY

ADRES DO KORESPONDENCJI

EL-Piast Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krzywoustego 19
56-400 Oleśnica
fax +48 71 343 37 19

SIEDZIBA FIRMY

EL-Piast Sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:0000240911, NIP: 8971707284, REGON: 020130247
Kapitał zakładowy 50.000 zł w pełni wpłacony


DZIAŁ OFERTOWANIA I ZAMÓWIEŃ

oferty@el-piast.com
zamowienia@el-piast.com

tel. +48 602 674 111

SERWIS - POMOC TECHNICZNA

serwis@el-piast.com

+48 604 072 020


DZIAŁ BMS

bms@el-piast.com

tel. +48 734 182 818

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

mateusz.m@el-piast.com

tel. +48 500 208 984

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

magda.z@el-piast.com

tel. +48 71 721 82 03

DZIAŁ AUTOMATYKI I STEROWANIA

tel. +48 881 925 449


NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS !

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Copyright © 2018 EL-Piast Sp. z o.o. ǀ Kontakt