DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

PRZEPROWADZENIE BADAŃ NAD OPRACOWANIEM INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW W ZAKRESIE AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I STEROWANIA

Firma EL-Piast Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu:

Przeprowadzenie badań nad opracowaniem innowacyjnych produktów w zakresie automatyki, elektroniki i sterowania

w ramach działania:

1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej:
1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

ue

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY El-PIAST POPRZEZ PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Firma EL-Piast Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu:

Rozwój działalności firmy EL-Piast poprzez Plan rozwoju eksportu

w ramach działania:

6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej
6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

ue

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

Copyright © 2021 EL-Piast Sp. z o.o. ǀ Kontakt