Pliki do pobrania

BAZA DOKUMENTACJI I OPROGRAMOWANIA


STEROWNIKI

Sterownik PLC serii: ELP11R32L
Karta katalogowa sterownika PLC serii ELP11R32L
Moduł ethernet w sterownikach ELP
Deklaracja zgodności CE

Sterownik PLC serii: ELP11R32
Karta katalogowa sterownika PLC serii ELP11R32
Moduł ethernet w sterownikach ELP
Deklaracja zgodności CE sterownika ELP11R32
Deklaracja zgodności CE sterownika ELP11R32-MOD

Sterownik PLC model: ELP12R12-II
Karta katalogowa sterownika PLC ELP12R12-II
Deklaracja zgodności CE

Sterownik PLC model: ELP13R14-P
Karta katalogowa sterownika PLC ELP13R14-P
Deklaracja zgodności CE

Sterownik PLC serii: ELP14R18
Karta katalogowa sterownika PLC serii ELP14R18
Karta katalogowa sterownika ELP14R18-MOD
Karta katalogowa sterownika ELP14R18-BAC
Deklaracja zgodności CE

Sterownik PLC: moduły we/wy serii ELPM
Karta katalogowa modułów serii ELPM
Dokumentacja modułów serii ELPM z aplikacją AP1v1
Dokumentacja modułu ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasLightCount
Dokumentacja modułu ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasRoleta
Deklaracja zgodności CE

Sterownik PLC model: 4-FUN
Dokumentacja sterownika PLC 4-FUN z aplikacją: Typ 1

Sterownik PLC model: STORM
Karta katalogowa sterownika PLC STORM

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej - Moduł HE wersja AC
Karta katalogowa sterownika nagrzewnicy elektrycznej - modułu HE
Dokumentacja sterownika nagrzewnicy elektrycznej - modułu HE
Deklaracja zgodności CE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej - Moduł HE wersja DC
Dokumentacja sterownika nagrzewnicy elektrycznej - modułu HE wersja DC
Deklaracja zgodności CE

Sterownik PLC model: ELP10T32-V(H)
Dokumentacja sterownika PLC ELP10T32-V(H)
Deklaracja zgodności CE

ZADAJNIKI

Dotykowy panel sterujący model: HMI Touch
Dokumentacja zadajnika HMI Touch
Deklaracja zgodności CE

Zadajnik model: HMI Compact
Dokumentacja zadajnika HMI Compact
Deklaracja zgodności CE

Zadajnik model: HMI Advance
Dokumentacja zadajnika HMI Advance
Deklaracja zgodności CE

Panel sterujący: HMI Modern
Dokumentacja panelu sterującego HMI Modern

Zadajnik model: HMI Complex
Dokumentacja zadajnika HMI Complex
Deklaracja zgodności CE

Zadajnik model: HMI Medium
Dokumentacja zadajnika HMI Medium
Deklaracja zgodności CE

Zadajnik model: HMI Tiny
Dokumentacja zadajnika HMI Tiny
Deklaracja zgodności CE

MODUŁY ROZSZERZEŃ

Moduły we/wy serii ELPM
Karta katalogowa modułów serii ELPM
Dokumentacja modułów serii ELPM z aplikacją AP1v1
Dokumentacja modułu ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasLightCount
Dokumentacja modułu ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasRoleta
Deklaracja zgodności CE

Moduł wyjść przekaźnikowych ELPM-5DO
Dokumentacja modułu wyjść przekaźnikowych ELPM-5DO

Moduł wejść EL-IO-2P2D (2 wejścia Pt1000 + 2 wejścia cyfrowe)
Dokumentacja modułu wejść EL-IO-2P2D

Moduł wejść czujnikowych Pt1000 do podłączenia pod magistralę RS-485 (protokół Modbus RTU)
Dokumentacja modułu wejść czujnikowych Pt1000
Deklaracja zgodności CE

Moduł Ethernet do podłączenia pod magistralę RS-485 (protokół Modbus RTU)
Karta katalogowa modułu Ethernet EL-ETH
Dokumentacja modułu Ethernet EL-ETH
Deklaracja zgodności CE

Konwerter USB / RS-485 do podłączenia z komputerem PC
Dokumentacja konwertera USB/RS-485
Deklaracja zgodności CE

CZUJNIKI I PRZETWORNIKI

Kanałowy czujnik temperatury Pt100/Pt1000/NTC 10k/DS18B20
Karta katalogowa kanałowych czujników temperatury
Dokumentacja kanałowego czujnika temperatury Pt1000
Dokumentacja kanałowego czujnika temperatury NTC 10k
Deklaracja zgodności CE

Zewnętrzny czujnik temperatury Pt100/Pt1000/NTC 10k/DS18B20
Karta katalogowa zewnętrznych czujników temperatury
Dokumentacja zewnętrznego czujnika temperatury Pt1000
Dokumentacja zewnętrznego czujnika temperatury NTC 10k
Deklaracja zgodności CE

Przylgowy czujnik temperatury Pt100/Pt1000/NTC 10k/DS18B20
Karta katalogowa przylgowych czujników temperatury
Dokumentacja przylgowego czujnika temperatury Pt1000

Pomieszczeniowy czujnik temperatury Pt100/Pt1000/NTC 10k/DS18B20
Karta katalogowa pomieszczeniowych czujników temperatury
Dokumentacja pomieszczeniowego czujnika temperatury Pt1000
Dokumentacja pomieszczeniowego czujnika temperatury NTC 10k
Deklaracja zgodności CE

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx-LED
Dokumentacja różnicowego przetwornika ciśnienia EL-PS-xxx-LED
Deklaracja zgodności CE

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PSa-xxx
Dokumentacja różnicowego przetwornika ciśnienia EL-PSa-xxx
Dokumentacja różnicowego przetwornika ciśnienia EL-PSa-500
Deklaracja zgodności CE

Różnicowy przetwornik ciśnienia ELPM-PS-100kPa
Dokumentacja różnicowego przetwornika ciśnienia ELPM-PS-100kPa

Przetwornik wilgotności i temperatury EL-HT
Dokumentacja przetwornika wilgotności i temperatury EL-HT

Przetwornik prądu zmiennego EL-CUR-10M-5/50A
Dokumentacja przetwornika prądu zmiennego EL-CUR-10M-5/50

REGULATORY OBROTÓW

Tranzystorowy regulator silników jednofazowych do 3A model: Transrate 3
Dokumentacja regulatora Transrate 3

Tyrystorowy regulator silników jednofazowych do 10A model: Triacrate
Dokumentacja regulatora Triacrate
Deklaracja zgodności CE

ROZWIĄZANIA UNIWERSALNE

Sterownice uniwersalne El-Piast oraz El-Piast MCK
Deklaracja zgodności CE sterownic El-Piast
Deklaracja zgodności CE sterownic El-Piast MCK


MACROCONTROL

Udostępniamy darmowo pełną wersję środowiska do programowania sterowników naszej firmy. Programowanie odbywa się metodą blokową w sposób w pełni intuicyjny. Środowisko wyposażone jest w bogaty zestaw bibliotek znacznie ułatwiających budowanie własnych algorytmów sterowania.

Macrocontrol - Aktualna wersja aplikacji do programowania sterowników PLC firmy EL-Piast
Macrocontrol 2.82 build:20150304 - Dla sterownika ELP14 z firmware 1.4 lub starszym
Macrocontrol 1.7 - Dla sterownika ELP10T32-V z firmware 1.X

WIRTUALNE HMI

Aplikacja wirualnego HMI dla sterowników PLC firmy EL-Piast

UNIWERSALNE APLIKACJE HVAC

Wersje aktualne
Aplikacja MAXL+ (2N2W) v6.4 2019 06 24 dla sterownika ELP11R32L do central wentylacyjnych
Typ Odzysk
(opcja)
Nagrzewnica
(opcja)
Chłodnica lub
nagrzewnico chłodnica
(opcja)
N - nawiew
NW - nawiew/wywiew
2NW – 2x naw/2x wyw
O - obrotowy
K - krzyżowy
G - glikolowy
M - komora mieszania
OM - obrotowy i komora mieszania
KM - krzyżowy i komora mieszania
GM - glikolowy i komora mieszania
W - wodna
E - elektryczna
GAS - gazowa
(0-10VDC)
W - wodna
F - freonowa
FX - freon rewersyjny
Aplikacja MED (2N,NR) v5.2 2018 06 20 dla sterowników ELP14R18, ELP14R18L do central wentylacyjnych
Typ Odzysk
(opcja)
Nagrzewnica
(opcja)
Chłodnica
(opcja)
2N - podwójny nawiew
NR - nawiew + nawiew rezerwowy
M - mieszanie W - wodna
E - elektryczna
GAS – gazowa (0-10VDC)
W - wodna
F - freonowa
Aplikacja MINI (NW) v5.2 2018 06 20 dla sterowników ELP14R18, ELP14R18L do central wentylacyjnych
Typ Odzysk
(opcja)
Nagrzewnica
(opcja)
Chłodnica
(opcja)
N - nawiew
NW - nawiew/wywiew
KX – krzyżowy bez by-pass
M - komora mieszania
KX/M - krzyżowy i komora mieszania
K – krzyżowy z by-pass 0-10VDC
W - wodna
E - elektryczna
GAS – gazowa (0-10VDC)
W - wodna
F - freonowa
Aplikacja MICRO (N) XL v5.3 2019 05 14 dla sterownika ELP12R12XL do central wentylacyjnych nawiewnych
Typ Nagrzewnica Chłodnica
N - nawiew W - wodna
E - elektryczna
GAS – gazowa
W - wodna
F - freonowa
Wersje archiwalne Uniwersalna aplikacja HVAC dla sterowników ELP11R32-MOD-RTU wraz z dokumentacją
Aplikacja MAXL+ (2N2W) v6.3 2018 08 08 dla sterownika ELP11R32L do central wentylacyjnych
Typ Odzysk
(opcja)
Nagrzewnica
(opcja)
Chłodnica lub
nagrzewnico chłodnica
(opcja)
N - nawiew
NW - nawiew/wywiew
2NW – 2x naw/2x wyw
O - obrotowy
K - krzyżowy
G - glikolowy
M - komora mieszania
OM - obrotowy i komora mieszania
KM - krzyżowy i komora mieszania
GM - glikolowy i komora mieszania
W - wodna
E - elektryczna
GAS - gazowa
(0-10VDC)
W - wodna
F - freonowa
FX - freon rewersyjny
Aplikacja MAXL (2N2W) v5.1 2017 10 10 dla sterownika ELP11R32L do central wentylacyjnych
Typ Odzysk
(opcja)
Nagrzewnica
(opcja)
Chłodnica lub
nagrzewnico chłodnica
(opcja)
N - nawiew
NW - nawiew/wywiew
2NW – 2x naw/2x wyw
O - obrotowy
K - krzyżowy
G - glikolowy
M - komora mieszania
OM - obrotowy i komora mieszania
KM - krzyżowy i komora mieszania
GM - glikolowy i komora mieszania
W - wodna
E - elektryczna
GAS - gazowa
(0-10VDC)
W - wodna
F - freonowa
FX - freon rewersyjny
Aplikacja MAX (2NW) v3.5 2016 07 26 dla sterownika ELP11R32 oraz ELP11R32L do central wentylacyjnych
Typ Odzysk
(opcja)
Nagrzewnica
(opcja)
Chłodnica
(opcja)
N - nawiew
NW - nawiew/wywiew
2NW – 2x naw/2x wyw
O - obrotowy
K - krzyżowy
G - glikolowy
M - komora mieszania
OM - obrotowy i komora mieszania
KM - krzyżowy i komora mieszania
GM - glikolowy i komora mieszania
W - wodna
E - elektryczna
W - wodna
F - freonowa
Aplikacja MED (2N,NR) v3.5 2016 08 12 dla sterownika ELP14R18 do central wentylacyjnych
Typ Odzysk
(opcja)
Nagrzewnica
(opcja)
Chłodnica
(opcja)
2N - podwójny nawiew
NR - nawiew + nawiew rezerwowy
M - mieszanie W - wodna
E - elektryczna
W - wodna
F - freonowa
Aplikacja MINI (NW) v4.5 2016 10 28 dla sterownika ELP14R18 do central wentylacyjnych
Typ Odzysk
(opcja)
Nagrzewnica
(opcja)
Chłodnica
(opcja)
N - nawiew
NW - nawiew/wywiew
KX – krzyżowy bez by-pass
M - komora mieszania
KX/M - krzyżowy i komora mieszania
K – krzyżowy z by-pass 0-10VDC
W - wodna
E - elektryczna
W - wodna
F - freonowa
Aplikacja MICRO (N) v5.2 2018 06 20 dla sterownika ELP12R12L-II do central wentylacyjnych nawiewnych
Typ Nagrzewnica Chłodnica
N - nawiew W - wodna
E - elektryczna
GAS – gazowa
W - wodna
F - freonowa
Instrukcje Instrukcje pokazujące krok po kroku, jak zainstalować uniwersalne aplikacje na różnych modelach sterownika

W celu uzyskania uniwersalnych aplikacji do starszych sterowników i ze starszym firmware prosimy o kontakt z działem serwisu.

WYMAGANE ŚRODOWISKA DO KOMPILACJI PROJEKTÓW W MACROCONTROL

WinAVR 20100110 – środowisko dla sterowników z serii ELPxxTyy (ELP10T32-V, ELP09T31-V)
ARM - środowisko dla sterowników z serii ELPxxRyy (ELP11R32-V, ELP12R10, ELP12R12-II, ELP13R14-P, ELP14R18, oraz FSG)

NIE ZNALAZŁEŚ NA STRONIE INTERESUJĄCYCH CIĘ INFORMACJI LUB MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE NASZEJ AUTOMATYKI? ZADZWOŃ DO NAS !

+48 602 674 111


Copyright © 2021 EL-Piast Sp. z o.o. ǀ Kontakt