Kontakt

DANE REJESTROWE, ADRESY I DANE KONTAKTOWE DO NASZEJ FIRMY


ADRES DO KORESPONDENCJI

EL-Piast Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krzywoustego 19
56-400 Oleśnica
fax +48 71 343 37 19

SIEDZIBA FIRMY

EL-Piast Sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:0000240911, NIP: 8971707284, REGON: 020130247 Kapitał zakładowy 50.000 zł w pełni wpłacony
Zwroty towarów, przesyłki w ramach serwisu/reklamacji należy kierować na adres:
ul. Bolesława Krzywoustego 19
56-400 Oleśnica


REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

Igor Kluczberg (Oleśnica)

tel. +48 734 412 121

REGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI

Maciej Mijas (Warszawa)

tel. +48 505 070 787


REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Axel Rutkowski (Wrocław)

tel. +48 694 070 358


REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Justyna Maciałek (Kraków)

tel. +48 513 331 904

BIURO HANDLOWE W OLEŚNICY

Robert Szymański

tel. +48 512 673 998


DZIAŁ OFERTOWANIA I ZAMÓWIEŃ

tel. +48 602 674 111

tel. +48 519 076 078

SERWIS - POMOC TECHNICZNA

tel. +48 604 072 020


DZIAŁ AUTOMATYKI I STEROWANIA

tel. +48 881 925 449

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

tel. +48 500 208 984

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

tel. +48 502 335 737
tel. +48 71 721 82 03

DZIAŁ BMS

tel. +48 600 341 401


NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS !

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Copyright © 2021 EL-Piast Sp. z o.o. ǀ Kontakt