el-piast
Szukaj

DOTACJE UE

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

DOTACJE NA INNOWACJE

PRZEPROWADZENIE BADAŃ NAD OPRACOWANIEM INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW W ZAKRESIE AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I STEROWANIA

 

Firma EL-Piast Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu:

Przeprowadzenie badań nad opracowaniem innowacyjnych produktów w zakresie automatyki, elektroniki i sterowania

w ramach działania:

1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej:
1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

DOTACJA_ig-300x146

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY El-PIAST POPRZEZ PLAN ROZWOJU EKSPORTU

 

Firma EL-Piast Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu:

Rozwój działalności firmy EL-Piast poprzez Plan rozwoju eksportu

w ramach działania:

6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej
6. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

DOTACJA_ig-300x146

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

small_c_popup.png

Dowiaduj się pierwszy o Nowościach!

Zapisz Się do Newslettera