el-piast
Szukaj

V-ONE

SYSTEM V-ONE

NNOWACYJNY SYSTEM ZAPEWNIAJĄCY KOMUNIKACJĘ I ZASILANIE ELEMENTÓW AUTOMATYKI

CZYM JEST SYSTEM V-ONE?

V-one jest innowacyjnym systemem zapewniającym komunikację i zasilanie elementów automatyki. Główne zastosowanie znajduje w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Cechą charakterystyczną systemu V-one jest uproszczenie okablowania central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez zastosowanie tylko jednego, dwużyłowego przewodu do zasilania oraz komunikacji z elementami automatyki. System V-one umożliwia łączenie podzespołów w dowolnej topologii. Pracuje w układzie jeden układ nadrzędny (Master) – wiele układów podrzędnych (Slave’ów).

ELEMENTY SYSTEMU

Innowacyjny system V-one zapewniający komunikację i zasilanie elementów automatyki składa się z trzech poniższych elementów:

1. Główny moduł zarządzający V-one Master

 Zapewnia zasilanie modułów i urządzeń systemu V-one napięciem 24 VDC
 Zapewnia komunikację z modułami i urządzeniami systemu V-one
 Zapewnia komunikację z nadrzędnym sterownikiem PLC w protokołach BACnet MSTP lub Modbus RTU

2. Moduły wykonawcze, urządzenia V-one Slave

 Posiadają zaimplementowaną warstwę sprzętową systemu V-one
 Posiadają wejścia/wyjścia analogowe, cyfrowe, lub dedykowane (np.: PT1000) oraz komunikacyjne
 Mogą stanowić dedykowane moduły sterujące (np.: moduł sterowania nagrzewnicą elektryczną)
 Siłowniki przepustnic, siłowniki zaworów

3. Magistrala V-one

 Magistralę stanowi dwużyłowy przewód ekranowany o przekroju 1 mm2
 Przewód jest odporny na promieniowanie UV

TOPOLOGIA

System V-one pracuje w konfiguracji pojedynczy układ nadrzędny (Master) wiele układów podrzędnych (Slave’ów) co oznacza, że występuje jeden główny moduł zarządzający i co najmniej jeden moduł wykonawczy. Maksymalna ilość modułów wykonawczych ograniczona jest pulą adresową i typem bramki V-one Master. Topologia systemu jest dowolna, zatem nie wymusza żadnego określonego sposobu prowadzenia przewodów tak jak ma to miejsce na przykład w sieciach RS-485. Możliwe jest mieszanie typów połączeń magistrala szeregowa czy gwiazda w dowolny sposób. Jedynym zaleceniem jest takie prowadzenie przewodów aby zastosować jak najmniejszą liczbę złącz w celu zwiększenia niezawodności połączeń mechanicznych.

V-ONE MASTER

Główny moduł zarządzający V-one Master jest elementem zapewniającym stabilne zasilanie elementów automatyki napięciem 24 VDC i jednocześnie umożliwiającym komunikację z tymi podzespołami. Główny moduł zarządzający V-one Master współpracuje bezpośrednio ze sterownikiem PLC realizującym algorytm pracy centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej. Moduł zarządzający V-one Master jest elementem koniecznym i może występować tylko pojedynczo w danym segmencie. Przez segment należy rozumieć grupę urządzeń automatyki zasilanych z tego modułu. Komunikacja modułu zarządzającego V-one Master ze sterownikiem PLC możliwa jest przez interfejs komunikacyjny RS-485 w protokołach BACnet MSTP, Modbus RTU.

 Bramka V-one Master 1

 Posiada wbudowany zasilacz 24VDC o mocy 75W
 Obsługuje do 16 urządzeń V-one Slave
 Komunikacja z nadrzędnym sterownikiem PLC w protokole Modbus RTU

V-ONE SLAVE

Podrzędne moduły wykonawcze są to urządzenia z zaimplementowaną warstwą sprzętową, współpracujące z głównym modułem zarządzającym V-one Master. Podrzędnymi modułami wykonawczymi mogą być moduły wejść/wyjść, dedykowane moduły realizujące określone funkcjonalności jak np.: sterowanie nagrzewnicą/chłodnicą lub siłownikami przepustnic i inne. Poszczególne moduły adresowane są indywidualnie w trybie 4 lub 8 bitowym.

 V-one S-2PT

 2 wejścia czujnikowe PT1000
 Komunikacja z modułami i urządzeniami systemu V-one
 Zastosowanie: Centrala HVAC, czujniki temperatury, wejścia cyfrowe (zwierne)

 

 V-one S-2PT1PS

 2 wejścia czujnikowe PT1000
 Czujnik różnicy ciśnień
 Zastosowanie: Centrala HVAC, czujniki temperatur, badanie stanu zabrudzenia filtrów

 V-one ELS-V1

 Siłowniki 8/16/24/32 Nm
 Zastosowanie: Centrala HVAC, przepustnice powietrza, przepustnice by-pass’u, zawory

MAGISTRALA V-ONE

Magistarlę systemu V-one stanowi dwużyłowy przewód ekranowany o przekroju 1mm2 typu np.: IB-BiT 500 CY. Zastosowanie jednego przewodu dla zasilania i komunikacji wszystkich elementów systemu powoduje, że magistrala staje się odporna na błędne połączenia oraz zwarcia linii.

SPECYFIKACJA SYSTEMU V-ONE

 

 Zasilanie i komunikacja jednym dwużyłowym przewodem
 Dowolna topologia
 System jeden Master – wiele Slave’ów
 Maksymalna ilość urządzeń slave ograniczona przez typ bramki master (V-one MASTER 1 – 16 szt.)
 Napięcie zasilania linii 24 VDC
 Maksymalna moc odbiorników zależna od zasilacza bramki MASTER (V-one MASTER 1 – 60 W)
 Łącze do komunikacji z PLC – RS485 – Modbus RTU / BACnet)

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU V-ONE NA CENTRALI HVAC

ZALETY SYSTEMU V-ONE

 Wykorzystanie jednego rodzaju przewodu do okablowania elementów automatyki (siłowników, czujników, termostatów, presostatów)
 Znacząca redukcja czasu potrzebnego na okablowanie centrali
 Zmniejszenie ilości osób potrzebnych do okablowania centrali
 Odporność na błędy instalatorów (zwarcie, błędne połączenie)
 Dowolność prowadzenia przewodów
 Prostota instalacji i uruchomienia
 Możliwość prowadzenia przewodów na zewnątrz centrali bez peszli i koryt (odporność przewodów na promieniowanie UV)
 Znaczne ograniczenie ilości dławnic i przepustów kablowych
 Mniejsza ilość przewodów pomiędzy centralą a szafą sterującą

small_c_popup.png

Dowiaduj się pierwszy o Nowościach!

Zapisz Się do Newslettera